Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

01. mart 2023.
OBAVJEŠTENjE
Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske je na 58. sjednici, održanoj 15. februara 2023. godine, donio Odluku o izmjenama Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj.
Navedena Odluka je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske broj 20/23 od 01.03.2023. godine, a stupa na snagu 09.03.2023. godine.

08. februar 2023.
Agencija za osiguranje Republike Srpske, u okviru aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti u osiguranju, objavljuje edukativne video materijale/spotove, koje možete pogledati ili preuzeti sa dole navedenih linkova.
- Osiguranje autoodgovornosti
- Osiguranje nezgode
- Osiguranje imovine
- Životno osiguranje
- Zašto je važno osiguranje

Navedeni video materijali/spotovi su dostupni su i pod rubrikom Razvoj i saradnja – Finansijska pismenost.

25. januar 2023.
Agencija za osiguranje Republike Srpske je u svrhu edukacije o koristima i rizicima koji su povezani sa različitim vrstama osiguranja, kao i pružanja odgovarajućih informacija i savjeta, izdala informativne letke o:
- putnom zdravstvenom osiguranju,
- osiguranju učenika u školama,
- osiguranju imovine,
- osiguranju vozila (autoodgovornost i auto-kasko) i
- saobraćajnoj nezgodi u inostranstvu.

Distribucija letaka će se vršiti besplatno, putem kanala distribucije shodnih odnosnoj vrsti osiguranja, na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Digitalne verzije letaka se mogu preuzeti sa internete stranici Agencije, pod rubrikom Publikacije i saopštenja - Publikacije.

23. decembar 2022.
Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u cilju podizanja svijesti kod društava za osiguranje o značaju pravovremene pripreme za buduće regulatorne zahtjeve, organizovala edukaciju na temu: „Integrisano upravljanje rizicima i ORSA proces“. Gospođa Draženka Janjanin, v.d. direktora Agencije, je otvorila predavanje i naglasila da ova tema i ovi procesi predstavljaju blisku budućnost i neminovnost prema kojoj će naša industrija osiguranja ići u narednom periodu. Na edukaciji, koja je održana dana 21.12.2022.godine u Banjoj Luci, su učestvovali članovi upravnih odbora, direktori i izvršni direktori društava za osiguranje iz Republike Srpske.


21. decembar 2022.
Draženka Janjanin v.d. direktora Agencije je gostovanjem u jutarnjem programu RadioTelevizije Republike Srpske ukazala na ulogu i značaj osiguranja, te dala neke od savjeta građanima na šta treba da obrate pažnju kad zaključuju ugovore o osiguranju.


01. decembar 2022.
Fotografije sa predavanja u okviru projekta - Finansijska pismenost u osiguranju održanih u Banjoj Luci, Bijeljini i Palama

23. novembar 2022.
Pregled javnih predavanja u okviru projekta - Finansijska pismenost u osiguranju:

Pale, 24.11.2022. godine (četvrtak) od 10h, Ekonomski Fakultet Pale - amfiteatar A2 (ul Alekse Šantića 3)

Bijeljina, 25.11.2022. godine (petak) od 10h, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina - amfiteatar A-16 (ul Semberskih ratara bb, Bijeljina)

Banja Luka, 8.12.2022. godine (četvrtak) od 10h, Ekonomski fakultet Banja Luka – sala 2, I sprat (ul Majke Jugovića 4, Banja Luka).

Pozivamo sve zainteresovane, te one koji žele da saznaju više o osiguranju, da prisustvuju predavanjima. ULAZ SLOBODAN.

23. novembar 2022.
Saopštenje za medije – Finansijska pismenost u osiguranju

11. oktobar 2022.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 08.10.2022. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

06. oktobar 2022.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 08.10.2022. godine

31. avgust 2022.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

OKVIRNI PLAN RADA

P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita

03. jun 2022.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


01. jun 2022.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u redovnom ispitnom roku, dana 28.05.2022. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

25. maj 2022.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 28.05.2022. godine

13. maj 2022.
Završen prvi stres –test sektora osiguranja

15. april 2022.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

OKVIRNI PLAN RADA

P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - REDOVAN ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita

01. februar 2022.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 29.01.2022. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

26. januar 2022.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 29.01.2022. godine


NAPOMENA: Prilikom održavanja ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 29.01.2022. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa. To znači da će ispitu moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

27. decembar 2021.
Rezultati anketnog istraživanja - Utvrđivanja nivoa razvijenosti funkcija iz sistema upravljanja kod društava za osiguranje

14. decembar 2021.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
Okvirni plan rada

P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.