ОСТАЛО

    Агенција за осигурање Републике Српске je подржала иницијативу Центра за унапређење тржишта осигурања и финансијских услуга – ЦОФУС и Адвантис брокера а.д. Бања Лука упућену Народној скупштини Републике Српске за измјену и допуну Закона о порезу на доходак (“Службени гласник Републике Српске” број: 91/06, 128/06, 120/08, 71/10, 1/11 и 107/13).
    Иницијатива се заснива на закључцима са округлог стола под називом “Добровољно здравствено осигурање и животно осигурање у функцији подршке јавним фондовима уз повећање инвестицијског потенцијала осигуравајућих кућа”, одржаног дана 05.12.2013. године у Бањој Луци.
    Измјене се односе на пореске олакшице за уплате премија добровољног здравственог и животног осигурања за раднике од стране послодаваца.