ИНФОРМАЦИЈА О УСЛОВИМА И МОГУЋНОСТИМА ДЕРЕГУЛАЦИЈЕ ЦИЈЕНА У ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Годишњи извјештаји о стању сектора осигурања у Републици Српској


2014. година

2015. година

2016. година

2017. година

2018. година

Информатори


Информатор број 5.- Заштита имовине кроз осигурање

Информатор број 6.- Осигурање од аутоодговорности

Информатор број 7.- Осигурање незгоде

Информатор број 1.- Осигурање од аутоодговорности

Информатор број 2.- Шта треба знати о осигурању

Информатор број 3.- Животно осигурање

Информатор број 4.- Истраживањe тржишта осигурања Републике Српске

Брошуре


Сектор осигурања Републике Српске за 2017. годинуСектор осигурања Републике Српске за 2018. годинуСектор осигурања Републике Српске за 2011. годинуСектор осигурања Републике Српске за 2012. годинуСектор осигурања Републике Српске за 2015. годинуСектор осигурања Републике Српске за 2016. годину