Статистика тржишта осигурања од 01.01.2018 године - квартални подаци


Статистика тржишта осигурања до 31.12.2017 године


Статистика тржишта осигурања до 31.12.2014 године