Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 
REGISTRI

Na ovoj stranici možete preuzeti aktuelne izvode iz registara Agencije.
Pristup podacima moguć je korištenjem Internet Explorera.

Registri društava za osiguranje i filijala društava za osiguranje

Registri zastupnika i posrednika u osiguranju

Registri društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljnih penzijskih fondova

Ostali Registri

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.