Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

OMBUDSMAN U OSIGURANjU

Ombudsman u osiguranju je uspostavljen pri Agenciji za osiguranje Republike Srpske da omogući vansudsko razrješenje sporova i nesuglasica iz i povezanih sa ugovorom o osiguranju, koji nastaju između društva za osiguranje/Zaštitnog fonda Republike Srpske, sa jedne, i ugovarača osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja i trećeg oštećenog lica, sa druge strane.
Prije pokretanja postupak za vansudsko razješenje spora/nesuglasice kod Ombudsmanu u osiguranju neophodno je da podnesete pritužbu/žalbu društvu sa osiguranje.
Telefonske konsultacije na telefon broj +387 51 228-910
- ponedjeljkom, 10:00 – 12:00 časova,- četvrtkom, 13:00 – 15:00 časova.

 

Za pregled prikazanih materijala morate imati instaliran Adobe Reader.
Ukoliko nemate instaliran pomenuti softver, možete ga preuzeti ovdje.

 

Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.