AGENCIJA ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE
Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

20. avgust 2018.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

19. jun 2018.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za zastupnike i posrednike u osiguranju, u redovnom ispitnom roku dana 26.05.2018. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

21. maj 2018.
L I S T A kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju koji će se održati u redovnom ispitnom roku dana 26.05.2018. godine

11. maj 2018.
Obavještenje za učesnike profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

U subotu 12. maja 2018. godine, sa početkom u 09:30 časova, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, će se održati profesionalna edukacija za kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.

Obavještavamo Vas da se isti dan organizuje i 4. banjalučki polumaraton, te da će tim povodom veliki broj ulica u gradu Banjaluka biti zatvoren za saobraćaj.

Detaljan plan obustave saobraćaja možete pronaći na linku ovdje.

Molimo Vas da prilikom dolaska na profesionalnu edukaciju uzmete u obzir plan obustave saobraćaja, kako biste došli na vrijeme, te kako bi edukacija započela prema planiranom rasporedu.

07. maj 2018.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom izrečenih mjera zabrane zaključenja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti za teritoriju Grada Bijeljina

26. april 2018.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom izrečenih mjera zabrane zaključenja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti za teritoriju Grada Banja Luka

17. april 2018.
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju

23. januar 2018.
UPOZORENjE O NEOVLAŠĆENOM OBAVLjANjU POSLOVA ZASTUPANjA U OSIGURANjU

07. decembar 2017.
Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske i Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dana 18.12.2017. godine, organizuje seminar na temu:
„Primjena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u sektoru hartija od vrijednosti, osiguranja i mikrokreditnih organizacija“
- Program seminara
- Obrazac prijave

24. novembar 2017.
Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje edukaciju iz oblasti osiguranja na temu:
“Baze podataka osiguranja autoodgovornosti u funkciji priprema za liberalizaciju”.
Edukacija će se održati 29.11.2017. godine, u hotelu “Jelena” u Banjoj Luci, sa početkom u 11 časova.
- Poziv na prijavu
- Obrazac prijave

23. novembar 2017.
6. godišnja konferencija o osiguranju: „Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata“.
- Poziv na konferenciju sa listom panelista
- Prijava za učešće na konferenciji

27. oktobar 2017.
Agencijа za osiguranje Republike Srpske je dana 24.10.2017. godine, izdala
SMJERNICE za postupanje društava za osiguranje koja posluju na tržištu osiguranja Republike Srpske prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila.
Smjernice su objavljene u dijelu: «Propisi» – «Osiguranje» – «Ostalo»

12. septembar 2017.
U cilju unapređenja tržišta osiguranja Republike Srpske kroz podizanje nivoa finansijske pismenosti, Agencija za osiguranje Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS pokrenula edukativni projekat za građane Republike Srpske iz oblasti osiguranja, nazvan „Skontaj osiguranje“.
Cilj ovog projekta je da se građani edukuju, kako da uz pomoć osiguranja, smanje neizvjesnost u pogledu budućnosti, unaprijede kvalitet svog života, odnosno da prepoznaju rizike kojima su izloženi, te da tim rizicima upravljaju na adekvatan način i obezbijede finansijsku zaštitu. Detaljnije informacije o projektu se nalaze na linku http://www.skontajosiguranje.com/index.php

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.