Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

07. maj 2021.
Pripremni program profesionalne edukacije za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju će se održati 08.05.2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

OKVIRNI PLAN RADA

NAPOMENA:
Prilikom održavanja profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 08.05.2021. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa, uključujuću i mjeru zabrane javnih okupljanja više od 30 lica. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

14. april 2021.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - REDOVAN ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

17. decembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u dodatnom terminu vanrednog ispitnog roka za 2020. godinu, dana 14.12.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

04. decembar 2020.
Obavještavamo kandidate koju su ispunili uslove za pristupanje stručnom ispitu za zastupnike i posrednike u osiguranju održanom dana 07.11.2020. godine a koji istom nisu pristupili iz razloga prouzrokovanih epidemijom COVID-19, da Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje dodatni termin u okviru istog ispitnog roka. Dodatni termin će biti organizovan dana 14.12.2020. godine, u Banjaluci, u prostorijama Agencije za osiguranje Republike Srpske, adresa Bana Milosavljevića 8/II. Kandidati će biti kontaktirani telefonskim putem radi detaljnijih upustava i podjela na grupe.

17. novembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 07.11.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

05. novembar 2020.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 07.11.2020. godine

22. oktobar 2020.
Pripremni program profesionalne edukacije za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju će se održati 24.10.2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

OKVIRNI PLAN RADA

NAPOMENA:
Prilikom održavanja profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 24.10.2020. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa, uključujuću i mjeru zabrane javnih okupljanja više od 50 lica. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

18. septembar 2020.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

09. juli 2020.
Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 09. jula 2020. godine donio je:
SMJERNICE ZA IZRADU TARIFE I CJENOVNIKA OSIGURANjA OD AUTOODGOVORNOSTI

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.