Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

31. maj 2019.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za zastupnike i posrednike u osiguranju, u redovnom ispitnom roku, dana 25.05.2019. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

22. maj 2019.
L I S T A kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju koji će se održati u redovnom ispitnom roku dana 25.05.2019. godine

07. maj 2019.
Polazeći od Strateškog okvira pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II, Agencija za osiguranje Republike Srpske je izvršila analizu uticaja odredbi člana 4. direktive 2009/138/EC (Directive on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance - Solventnost II) na društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj. Iz rezultata izvršene analize proizilazi da bi, u aktuelnim uslovima, sva društva za osiguranje imala obavezu da posluju u skladu sa zahtjevima Solventnosti II, i to zbog činjenice da tzv. mala društva za osiguranje (koja imaju manji iznos obračunate premije i obračunatih tehničkih rezervi) obavljaju poslove u vrstama osiguranja od odgovornosti.

09. april 2019.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    
OKVIRNI PLAN RADA

26. mart 2019.
Udruženje aktuara Republike Srpske u saradnji se Agencijom za osiguranje Republike Srpske i Međunarodnim udruženjem aktuara organizuje specijalistički seminar na temu:
„ Asset-Liability Management for Insurance Companies in a Solvency i Environment”.
- Poziv na seminar
- Obrazac prijave

10. decembar 2018.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za zastupnike i posrednike u osiguranju, u vanrednom ispitnom roku dana 08.12.2018. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

06. decembar 2018.
L I S T A kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju koji će se održati u vanrednom ispitnom roku dana 08.12.2018. godine

22. novembar 2018.
Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS, dana 06.12.2018. godine, organizuje 7. godišnju konferenciju o osiguranju na temu:
“Loss adjuster u funkciji podrške sektoru šteta i Osiguranje u digitalno doba”
- Poziv na konferenciju
- Prijavnica za učešće na konferenciji

08. novembar 2018.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

07. novembar 2018.
Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje edukaciju iz oblasti osiguranja na temu:
“Unapređenje izvještavanja učesnika na tržištu osiguranja u funkciji preventivnog djelovanja supervizora”.
Edukacija će se održati 16.11.2018. godine, u Privrednoj komori Republike Srpske - velika sala, u Banjoj Luci, sa početkom u 11 časova.
- Poziv na prijavu
- Obrazac prijave

02. novembar 2018.
Strateški okvir pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.