Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

10. decembar 2018.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za zastupnike i posrednike u osiguranju, u vanrednom ispitnom roku dana 08.12.2018. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

06. decembar 2018.
L I S T A kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju koji će se održati u vanrednom ispitnom roku dana 08.12.2018. godine

22. novembar 2018.
Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS, dana 06.12.2018. godine, organizuje 7. godišnju konferenciju o osiguranju na temu:
“Loss adjuster u funkciji podrške sektoru šteta i Osiguranje u digitalno doba”
- Poziv na konferenciju
- Prijavnica za učešće na konferenciji

08. novembar 2018.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

07. novembar 2018.
Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje edukaciju iz oblasti osiguranja na temu:
“Unapređenje izvještavanja učesnika na tržištu osiguranja u funkciji preventivnog djelovanja supervizora”.
Edukacija će se održati 16.11.2018. godine, u Privrednoj komori Republike Srpske - velika sala, u Banjoj Luci, sa početkom u 11 časova.
- Poziv na prijavu
- Obrazac prijave

02. novembar 2018.
Strateški okvir pripreme za prelazak na regulatorni okvir zasnovan na Solventnosti II

08. oktobar 2018.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za zastupnike i posrednike u osiguranju, u vanrednom ispitnom roku dana 29.09.2018. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

21. septembar 2018.
L I S T A kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju koji će se održati u vanrednom ispitnom roku dana 29.09.2018. godine

13. septembar 2018.
Edukacija kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - OKVIRNI PLAN RADA

12. septembar 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 84/18 od 10.09.2018.godine, stupa na snagu i primjenjuje se od 18.09.2018.godine.

06. septembar 2018.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom izmjene tarife osiguranja od odgovornosti za motorna vozila

20. avgust 2018.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    
OKVIRNI PLAN RADA

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.