Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

12. septembar 2017.
U cilju unapređenja tržišta osiguranja Republike Srpske kroz podizanje nivoa finansijske pismenosti, Agencija za osiguranje Republike Srpske je u saradnji sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS pokrenula edukativni projekat za građane Republike Srpske iz oblasti osiguranja, nazvan „Skontaj osiguranje“.
Cilj ovog projekta je da se građani edukuju, kako da uz pomoć osiguranja, smanje neizvjesnost u pogledu budućnosti, unaprijede kvalitet svog života, odnosno da prepoznaju rizike kojima su izloženi, te da tim rizicima upravljaju na adekvatan način i obezbijede finansijsku zaštitu. Detaljnije informacije o projektu se nalaze na linku http://www.skontajosiguranje.com/index.php

12. jun 2017.
Liste kandidata koji su položili stručni ispit za posrednike u osiguranju, u redovnom ispitnom roku dana 27.05.2017. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

25. maj 2017.
Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Udruženjem društava za osiguranje Republike Srpske, dana 24.05.2017. godine, je organizovala seminar iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na temu:
„Metodologija ispunjavanja FATF i MONEYVAL preporuka“
- Program seminara

16. maj 2017.
Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita za posrednike u osiguranju koji će se održati u redovnom ispitnom roku dana 27.05.2017. godine, objavljene su u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

16. mart 2017.
P O Z I V za polaganje stručnog/ih ispita za posrednike u osiguranju

20. januar 2017.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom donošenja rješenja o prestanku vanredne uprave u društvu za osiguranje „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka

28. novembar 2016.
5. godišnja konferencija o osiguranju: „Perspektive i razvoj tržišta osiguranja od autoodgovornosti u RS/BiH“
- Poziv na konferenciju sa listom panelista
- Program konferencije

28. oktobar 2016.
Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS, dana 08.12.2016. godine, organizuje 5. godišnju konferenciju o osiguranju na temu:
„Perspektive i razvoj tržišta osiguranja od autoodgovornosti u RS/BiH“
- Plan konferencije
- Prijavnica za konferenciju

20. oktobar 2016.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom produžavanja vanredne uprave u društvu za osiguranje „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka

20. juli 2016.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST povodom uvođenja vanredne uprave u društvu za osiguranje „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.