Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

23. septembar 2021.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 25.09.2021. godine


NAPOMENA: Prilikom održavanja ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 25.09.2021. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa. To znači da će ispitu moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

08. septembar 2021.
Pripremni program profesionalne edukacije za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju će se održati 11.09.2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

OKVIRNI PLAN RADA

NAPOMENA:
Prilikom održavanja profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 11.09.2021. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

13. avgust 2021.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita

24. maj 2021.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u redovnom ispitnom roku, dana 22.05.2021. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

20. maj 2021.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 22.05.2021. godine


NAPOMENA: Prilikom održavanja ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 22.05.2021. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa, uključujuću i mjeru zabrane javnih okupljanja više od 30 lica. To znači da će ispitu moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

07. maj 2021.
Pripremni program profesionalne edukacije za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju će se održati 08.05.2021. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

OKVIRNI PLAN RADA

NAPOMENA:
Prilikom održavanja profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 08.05.2021. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa, uključujuću i mjeru zabrane javnih okupljanja više od 30 lica. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

14. april 2021.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - REDOVAN ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

17. decembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u dodatnom terminu vanrednog ispitnog roka za 2020. godinu, dana 14.12.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

04. decembar 2020.
Obavještavamo kandidate koju su ispunili uslove za pristupanje stručnom ispitu za zastupnike i posrednike u osiguranju održanom dana 07.11.2020. godine a koji istom nisu pristupili iz razloga prouzrokovanih epidemijom COVID-19, da Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje dodatni termin u okviru istog ispitnog roka. Dodatni termin će biti organizovan dana 14.12.2020. godine, u Banjaluci, u prostorijama Agencije za osiguranje Republike Srpske, adresa Bana Milosavljevića 8/II. Kandidati će biti kontaktirani telefonskim putem radi detaljnijih upustava i podjela na grupe.

17. novembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 07.11.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.