Početna | Kontakt Ćirilica | Latinica | English

AGENCIJA ZA OSIGURANjE
REPUBLIKE SRPSKE

 

AKTUELNO

17. decembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u dodatnom terminu vanrednog ispitnog roka za 2020. godinu, dana 14.12.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

04. decembar 2020.
Obavještavamo kandidate koju su ispunili uslove za pristupanje stručnom ispitu za zastupnike i posrednike u osiguranju održanom dana 07.11.2020. godine a koji istom nisu pristupili iz razloga prouzrokovanih epidemijom COVID-19, da Agencija za osiguranje Republike Srpske organizuje dodatni termin u okviru istog ispitnog roka. Dodatni termin će biti organizovan dana 14.12.2020. godine, u Banjaluci, u prostorijama Agencije za osiguranje Republike Srpske, adresa Bana Milosavljevića 8/II. Kandidati će biti kontaktirani telefonskim putem radi detaljnijih upustava i podjela na grupe.

17. novembar 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 07.11.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

05. novembar 2020.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 07.11.2020. godine

22. oktobar 2020.
Pripremni program profesionalne edukacije za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju će se održati 24.10.2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci.

OKVIRNI PLAN RADA

NAPOMENA:
Prilikom održavanja profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju, 24.10.2020. godine, biće provedene sve mjere zaštite od korona virusa, uključujuću i mjeru zabrane javnih okupljanja više od 50 lica. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

18. septembar 2020.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju - VANREDNI ROK
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita    

09. juli 2020.
Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 09. jula 2020. godine donio je:
SMJERNICE ZA IZRADU TARIFE I CJENOVNIKA OSIGURANjA OD AUTOODGOVORNOSTI

06. juli 2020.
Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u redovnom ispitnom roku, dana 27.06.2020. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

23. juni 2020.
Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 27.06.2020. godine

12. juni 2020.
Lista kandidata za pohađanje profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju, koja će se održati u subotu, 13.06.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova

Lista kandidata za pohađanje profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju, koja će se održati u nedjelju, 14.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Lista kandidata za pohađanje profesionalne edukacije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju, koja će se održati u nedjelju, 14.06.2020. godine, sa početkom u 11:00 časova.

12. juni 2020.
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - povodom izrečenih mjera zabrane zaključenja ugovora o osiguranju od autoodgovornosti za teritoriju Grada Bijeljina

10. juni 2020.
Obavještenje za kandidate koji će pohađati profesionalnu edukaciju u vidu jednodnevnog seminara
Zbog velikog broja prijavljenih kandidata, odlučeno je da se profesionalna edukacija održi u 3 (tri) termina, a sve u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani svih javnih okupljanja u grupama većim od 50 osoba na javnom mjestu. Novi termini za održavanje profesionalne edukacije su:
- subota, 13.06.2020. godine sa početkom u 12:00 časova
- nedjelja, 14.06.2020. godine sa početkom u 10:00 časova
- nedjelja, 14.06.2020. godine sa početkom u 11:00 časova

Registracija kandidata će početi 30 minuta prije početka svakog termina.
Spisak kandidata po terminima će biti naknadno objavljen.

Napominjemo da će prilikom održavanja profesionalne edukacije biti sprovedene sve preporučene preventivne mjere zaštite od korona virusa. To znači da će pohađanju profesionalne edukacije moći pristupiti samo oni kandidati koji budu nosili zaštitnu masku, da će ispred sale stajati sredstvo za obaveznu dezinfekciju ruku, te da će raspored sjedenja omogućiti dovoljnu distancu između kandidata, kao i da će se ispoštovati sve ostale preporuke u tom smislu.

OKVIRNI PLAN RADA za 13.06.2020. godine
OKVIRNI PLAN RADA za 14.06.2020. godine sa početkom u 10. časova
OKVIRNI PLAN RADA za 14.06.2020. godine sa početkom u 11. časova

28. maj 2020.
Odluka o organizaciji profesionalne edukacije kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
P O Z I V za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju
Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita  

16. april 2020.
PREPORUKA u vezi sa osiguranjima koja služe za obezbjeđenje kredita kod kojih je odobren moratorijum usljed ekonomski negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom


08. april 2020.
SAOPŠTENjE - zaključivanje ugovora o osiguranju u uslovima pandemije korona virusa


24. mart 2020.
SAOPŠTENjE u vezi sa COVID-19


 
Agencija za osiguranje Republike Srpske 2007-2017. Sva prava zadržana.