Почетна | Контакт Ћирилица | Latinica | English

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

АКТУЕЛНО

23. jануар 2018.
УПОЗОРЕЊЕ О НЕОВЛАШЋЕНОМ ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЗАСТУПАЊА У ОСИГУРАЊУ

07. децембар 2017.
Агенција за осигурање Републике Српске заједно са Агенцијом за банкарство Републике Српске и Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске, дана 18.12.2017. године, организује семинар на тему:
„Примјена Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности у сектору хартија од вриједности, осигурања и микрокредитних организација“
- Програм семинара
- Образац пријаве

24. новембар 2017.
Агенција за осигурање Републике Српске организује едукацију из области осигурања на тему:
“Базе података осигурања аутоодговорности у функцији припрема за либерализацију”.
Едукација ће се одржати 29.11.2017. године, у хотелу “Јелена” у Бањој Луци, са почетком у 11 часова.
- Позив на пријаву
- Образац пријаве

23. новембар 2017.
6. годишња конференција о осигурању: „Нова регулаторна норма у управљању ризицима и усмјеравање продаје осигурања у контексту дигиталног доба и доласка нових генерација клијената“.
- Позив на конференцију са листом панелиста
- Пријава за учешће на конференцији

27. октобар 2017.
Агенција за осигурање Републике Српске је дана 24.10.2017. године, издала
СМЈЕРНИЦЕ за поступање друштава за осигурање која послују на тржишту осигурања Републике Српске приликом закључивања уговора о осигурању од одговорности за моторна возила.
Смјернице су објављене у дијелу: «Прописи» – «Осигурање» – «Остало»

12. септембар 2017.
У циљу унапређења тржишта осигурања Републике Српске кроз подизање нивоа финансијске писмености, Агенција за осигурање Републике Српске је у сарадњи са Центром за унапређење тржишта осигурања и финансијских услуга – ЦОФУС покренула едукативни пројекат за грађане Републике Српске из области осигурања, назван „Сконтај осигурање“.
Циљ овог пројекта је да се грађани едукују, како да уз помоћ осигурања, смање неизвјесност у погледу будућности, унаприједе квалитет свог живота, односно да препознају ризике којима су изложени, те да тим ризицима управљају на адекватан начин и обезбиједе финансијску заштиту. Детаљније информације о пројекту се налазе на линку http://www.skontajosiguranje.com/index.php

12. jун 2017.
Листе кандидата који су положили стручни испит за посреднике у осигурању, у редовном испитном року дана 27.05.2017. године, објављене су у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»

25. мај 2017.
Агенција за осигурање Републике Српске заједно са Удружењем друштава за осигурање Републике Српске, дана 24.05.2017. године, је организовала семинар из области прања новца и финансирања терористичких активности на тему:
„Методологија испуњавања FATF и MONEYVAL препорука“
- Програм семинара

16. мaj 2017.
Листе кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за посреднике у осигурању који ће се одржати у редовном испитном року дана 27.05.2017. године, објављене су у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»

16. март 2017.
П О З И В за полагање стручног/их испита за посреднике у осигурању

20. јануар 2017.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом доношења рјешења о престанку ванредне управе у друштву за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
 

Агенција за осигурање Републике Српске 2007-2017. Сва права задржана.