АКТУЕЛНО

20. јануар 2017.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом доношења рјешења о престанку ванредне управе у друштву за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука

28. новембар 2016.
5. годишња конференција о осигурању: „Перспективе и развој тржишта осигурања од аутоодговорности у РС/БиХ“
- Позив на конференцију са листом панелиста
- Програм конференције

28. октобар 2016.
Агенција за осигурање Републике Српске заједно са Центром за унапређење тржишта осигурања и финансијских услуга – ЦОФУС, дана 08.12.2016. године, организује 5. годишњу конференцију о осигурању на тему:
„Перспективе и развој тржишта осигурања од аутоодговорности у РС/БиХ“
- План конференције
- Пријавница за конференцију

20. октобар 2016.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом продужавања ванредне управе у друштву за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука

20. јули 2016.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ поводом увођења ванредне управе у друштву за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука

06. јуни 2016.
Листа кандидата који су положили стручни испит за посреднике у осигурању, у редовном испитном року, дана 28.05.2016. године, објављена је у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»

24. мај 2016.
Листе кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за посреднике у осигурању који ће се одржати у редовном испитном року дана 28.05.2016. године, објављене су у дијелу: «Стручни испити» – «Испитни рокови и резултати испита»

10. мај 2016.
Удружење актуара Републике Српске у сарадњи са Међународним удружењем актуара /IАА/ - секција Актуари без граница, и уз подршку Агенције за осигурање Републике Српске, организује специјалистички семинар на тему: „Одређивање цијена осигурања одговорности за моторна возила“
- Пријавница на семинар

21. март 2016.
П О З И В за полагање стручног/их испита за посреднике у осигурању

15. децембар 2015.
Обавијест друштвима за осигурање
Чланом 30. Закон о обавезним осигурањима у саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број: 82/15) прецизно је регулисана осигурана сума за осигурање од одговорности власника/корисника возила за штету проузроковану трећим лицима, те није прописана надлежност Агенције за одређивање осигураних сума својим одлукама. У складу са наведеним Одлука о одређивању најмањег износа на који се мора уговорити осигурање од одговорности за моторна возила („Службени гласник Републике Српске“, број: 57/06 и 27/07) није више у примјени.

26. новембар 2015.
Агенција за осигурање Републике Српске донијела је ново
Упутство о размјени података о штетницима између друштава за осигурање у Републици Српској

03. новембар 2015.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
поводом ступања на снагу Закона о обавезним осигурањима у саобраћају.